TEKLA STRUCTURES EĞİTİMİ

Kurs İçeriği : Bu kurs kapsamında bir adet endüstriyel yapı projesi modellemesi yapılıp imalat ve montaj paftaları hazırlanarak autocad çıktıları alınacaktır. Ruhsata hazır bir pafta haline getirilecektir. Kursumuza katılan her kursiyerimiz eğitim sonunda çeşitli çelik yapı projelerini Tekla Structures programı ile modelleyerek gerekli bütün çizimleri gerçekleştirebilecektir.

1) Programa Giriş;

 1. - Tekla structures’ın çalışma mantığı (3D Çizim Mantığı)
 2. - Tekla Structures ile yapılabilecekler
Tekla Structures

2) Program Arayüzü;

 1. - Menüler
 2. - Arayüz, komut ve işlevlerin tanıtımı
Tekla Structures

3) Aks, Kot ve Çalışma Düzlemi Oluşturma;

 1. - Aks ve Kot Oluşturma,
 2. - Oluşturulmuş Aks Üzerinde Hızlı Değişiklikler,
 3. - Çalışma Düzlemi Oluşturma,
 4. - Çalışma Düzleminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Düzlemler Arası Geçiş
Tekla Structures

4) Modellemeye Giriş;

 1. - Eleman Modelleme,
 2. - Eleman Modelleme ile İlgili Kısayollar,
 3. - Aks, Kot ve Çalışma Düzlemleri Kullanılarak Eleman Modelleme,
Tekla Structures

5) Model Geliştirme;

 1. - Component paleti
 2. - Component paletteki komutlar ve işlevleri
 3. - Manuel component oluşturma
 4. - Component paletinde bulunan makroların çelik birleşimlerde nerede ve nasıl kullanılır ?
 5. - Makroları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tekla Structures

6) Çizim Alma;

 1. - Modelden Çizim Alma Mantığı ve Komutları,
 2. - Kesit ve Detay Alma,
 3. - Montaj Paftası Hazırlama,
 4. - Single Part Çizimleri,
 5. - Assemblies Çizimleri,
Tekla Structures

7) Endüstriyel Çelik Yapının 3D Modellenmesi ve Çizimlerinin Yapılması

 1. - Çelik İmalat Paftasının Hazırlanması,
 2. - Çelik Montaj Paftasının Hazırlanması,
 3. - Çelik Ruhsat (Belediye vb. için)Paftasının Hazırlanması,
Tekla Structures

8) Export ve Import İşlemleri

 1. - Tekla structures ile hangi programlardan import ve export işlemi yapılır?
 2. - Import ve export işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir ?
Tekla Structures