ÇELİK YAPI TASARIM EĞİTİMİ


Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 1

Kurs İçeriği :

 • 1 - Tasarım felsefeleri.
 • 2 - Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımına giriş.
 • 3 - Yapısal malzeme olarak çelik.
 • 4 - Çelik yapılarda yük transferleri.
 • 5 - Depreme dayanıklı çelik yapılarda temel prensipler.
 • 6 - Moment çerçevelerin sismik tasarımı.
 • 7 - Çaprazlı çerçevelerin sismik tasarımı.

Konuları anlatılacaktır ve kursun sonunda her bir kursiyer bina türü bir çelik yapının nasıl tasarlanabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olacaktır.

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 2

Kurs İçeriği :

 • 1 - Çekme elemanları.
 • 2 - Yanal olarak desteklenmiş kirişler.
 • 3 - Kirişlerde yanal burulma burkulması.
 • 4 - Kolonlar.
 • 5 - Eksenel kuvvet ve eğilme moment etkisindeki elemanlar.
 • 6 - Birleşimler.
 • 7 - Kesme çivileri.
 • 8 - Taban Plakası.

Konuları anlatılacaktır ve kursun sonunda her bir kursiyer bina türü bir çelik yapının nasıl tasarlanabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip olacaktır.

Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 3


Kurs İçeriği : Bu modülde 7 Katlı bina türü çelik yapı projesi « Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları» şartnamesine göre Sap2000 ya da ETAPS

Programı ile 3D modellenerek yapısal analizleri gerçekleştirildikten sonra Limcon ya da Ram Connection programları ile birleşim hesaplamaları yapılacaktır.


Çelik Yapılar Tasarım Kursu Modül - 4


Kurs İçeriği : Bu modülde Endüstriyel yapı projesi, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları şartnamesine göre Sap2000 ya da ETAPS

Programı ile 3D modellenerek yapısal analizleri gerçekleştirildikten sonra Limcon ya da Ram Connection programları ile birleşim hesaplamaları yapılacaktır.