REVİT 2020 EĞİTİMİ

Revit 2018 Eğitimi

Revit yazılımı Autodesk firması tarafından geliştirilen BIM (Building Information Modeling) yapı bilgi modellemesi programı olarak yapı endüstrisi alanında kullanılmaktadır. İnşaat Mühendisi, Mimar, Makina Mühendisi ve Elektirk mühendisleri tarafından yaygın olarak kullanımı tercih edilmektedir. Program architectural (mimari), structural (yapı) ve MEP (mechanical electrical plumbing) mekanik ve elektrik tesisat olarak 3 ayrı spesifik bölüme ayrılmıştır.

Revit eğitimimiz aşağıda belirtilen içeriklerden ve bunlara ilave olarak 1 adet uygulama projesinden oluşmaktadır. Toplam eğitim süresi 48 saattir.

1.Temel Bilgiler

 • - Yapı Bilgi Modeline giriş
 • - Tek model üzerinde farklı görünümlerde çalışma
 • - Revit nesne hiyerarşisi

2.Revit Çalışma Ortamı

 • - Son Dosyalar ekranı ve Uygulama menüsünü kullanma
 • - Ribbon ve Hızlı Erişim Çubuğunu kullanma
 • - İçerik menüsünü kullanma
 • - Özellikler paletini kullanma
 • - Proje tarayıcısı paletini kullanma
 • - Palet yerleşimini değiştirme
 • - Klavye kısayollarını kullanma
 • - Görünümlerde gezinme(zoom, kaydırma, döndürme)
 • - Nesne seçimi
 • - Seçim geçişlerini kullanma

3.Yeni Proje

 • - Taslak dosyadan yeni proje oluşturma
 • - Yeni proje açma ve ayarlarını yapmak
 • - Kot ekleme
 • - Aks ekleme

4.Modelleme

 • - Duvar çizimi
 • - Duvar özellikleri ve duvar türlerini anlama
 • - Çizim yardımcı kilitlerini kullanma
 • - Duvarları konumlandırma
 • - Değişiklik araçlarını kullanma
 • - Kapı ve pencere eklemek
 • - Duvar birleşimlerini anlamak
 • - Sınırlandırmaları kullanma

5.Bağlantı, İçeri Aktarım ve Gruplandırmalar

 • - Autocad DWG dosyalarını bağlama
 • - CAD aktarımlarını anlamak
 • - İçeri aktarım ipuçları
 • - Nesne gruplandırmaları
 • - Bağlantıları yönetme
 • - Revit dosyalarını bağlama

6.Çizim Temelli Modelleme

 • - Döşeme oluşturma
 • - Çatı izdüşümü ile çatı oluşturma
 • - Diğer çatı oluşturma yöntemlerini kullanma
 • - Duvarları çatı düzlemine bağlama
 • - Çatı eğimlerini ayarlama
 • - Çatı ve döşeme boşlukları açma
 • - Tavan düzleminde çalışma
 • - Merdivenler
 • - Merdiven oluşturma
 • - Merdiven korkulukları
 • - Bileşen temelli merdivenler

7.Karmaşık Duvarlar

 • - Basit duvar tipi oluşturma
 • - Yığın duvar tipleriyle çalışma
 • - Perde duvar ile çalışma
 • - Perde duvar aksları, tirizleri ve panoları
 • - Duvar girinti ve çıkıntıları
Revit 2018 Eğitimi

8.Görünüm ve Grafik Ayarları

 • - Nesne stilleri
 • - Görünüm ve grafik ayarlamaları
 • - Görüntü taslaklarını kullanma
 • - Nesneleri gizlemek ve ayırmak
 • - Görüntü sınırlarını belirleme
 • - Plan görüntü düzeylerini belirleme

9.Oda Oluşturma

 • - Oda Ekleme
 • - Oda numaralandırması
 • - Oda oluşturan nesneleri kavrama

10.Listeler ve Etiketler

 • - Etiketler ile çalışma
 • - Liste ekleme
 • - Listeleri düzenleme
 • - Listelere resim dosyaları ekleme

11.Notlar ve Detaylar

 • - Yazı ekleme
 • - Ölçülendirme
 • - Lejand ekleme
 • - Detay çizim ekleme

12.Family

 • - Familyleri anlama
 • - Taslak kullanarak yeni family oluşturma
 • - Family katı model oluşturma yöntemleri
 • - Parametrik ölçüler ile akıllı nesneler oluşturma

13.Çıktı Sayfaları, Baskı ve Yayınlama

 • - Çıktı sayfalarıyla çalışma
 • - AutoCAD çıktısı alma
 • - PDF dosyaları oluşturma

14.Uygulama Projesi

 • - Uygulama Mimari Proje
 • - Uygulama Çelik / Betonarme Yapı Proje
Revit 2018 Eğitimi