STA4CAD EĞİTİMİ


Kurs İçeriği : Sta4Cad çok katlı yapıların betonarme hesap/tasarım programı ile gerçek uygulanmış bir projenin 3D modellemesi yapılarak, modellemeye esas inceliklerin anlatılması, deprem analizlerinin yapılması, kuşatılmış kolon, yüksek süneklik kontrolleri, güçlü kolon- zayıf kiriş tahkikleri, göreli kat ötelemelerinin kontrolünün yapılması, merdiven modellenmesi, deprem perdelerinin modellenmesi, analiz sonucuna ilişkin yorumların yapılması, kalıp çizimlerinin alınması, kiriş donatı çizimleri, kolon aplikasyon yerleşimi, temel analizinin yapılması ve çizimlerinin alınması, asmolen döşeme çizimlerinin alınması ve bütün çizimlerin autocad ortamına aktarılması ve montaj paftasının oluşturulması, statik hesap raporunun oluşturulması. Kursu başarı ile tamamlayan bütün kursiyerlerimiz herhangi betonarme bir binanın yapısal hesaplarını Sta4Cad programı ile gerçekleştirebilecektir.