ETABS V17 EĞİTİM

Etabs 2016 Eğitimi

ETABS yazılımı, Computer & Structures firması tarafından üretilen, uluslararası standartlara göre deprem ve rüzgar hesaplarını gerçekleştirebilen çelik ve betonarme yapı tasarım programıdır. Eleman bazında kompozit kiriş ve kompozit kolon elemanların tasarım ve boyutlandırılması, çelik yapı düğüm noktası hesaplamaları (taban plakası / kolon-kiriş moment bağlantısı ve kesme birleşimleri) gerçekleştirilebilmektedir.

ETABS yazılımı ile betonarme ve çelik yapıların performans değerlendirmeleri Amerikan yönetmelikleri perspektifinde (FEMA) yapılabilmektedir ve performans seviyeleri (can güvenliği, hemen kullanım, göçme öncesi vb.) belirlenebilmektedir. Etabs yazılımı ile doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan (non-linear) analizler yapılabilirken, response spektrum (modal analiz), eşdeğer statik analiz, statik itme analizi (push-over) ve zaman tanım alanında (time history) dinamik ve statik analizleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Eğitim İçeriği:

Etabs ile Betonarme/Çelik yapı tasarımı kurs süresi toplamda 36 saat süren bir eğitimi içermektedir.

Betonarme Yapı Tasarımı Kurs İçeriği:

 • - Etabs Giriş (Açılış ve menü özetleri, birimler.),
 • - Malzeme tanımlama (Beton ve Donatı çeliği),
 • - Ön Boyutlandırma yapılması,
 • - Yüklerin tanımlaması (Deprem Yükü, Hareketli yükler, Ölü Yükler, Toprak yükleri, Isı değişimi Yükleri, Su yükü),
 • - Kombinasyonların tanımlanması,
 • - 3 boyutlu Yapı modelleme,
 • - Yüklerin yapıya etki ettirilmesi,
 • - Analiz öncesi data kontrol ve analiz,
 • - Analiz sonuçlarının yorumlanması,
 • - Yapının mevcut yönetmeliklere göre nihai boyutlandırılmasının yapılması,
 • - Göreli kat ötelemesi, burulma düzensizliği , yapı devrilme tahkiki (overturning),Güçlü kolon Zayıf kiriş tahkiki,
 • - Kolon, kiriş, döşeme , perde donatılarının hesabı,
 • - Safe 2016 yazılımına döşeme ve temel analizi için verilerin aktarımı,

Etabs 2016 Eğitimi

Çelik Yapı Tasarımı Kurs İçeriği:

 • - Etabs Giriş (Açılış ve menü özetleri, birimler.),
 • - Malzeme tanımlama (S235jr/S275jr/ S355jr),
 • - Profillerin oluşturulması , (IPE/HEA/değişken kesit/yapma kesit/section designer)
 • - Yüklerin tanımlaması (Deprem Yükü, Hareketli yükler, Ölü Yükler, Toprak yükleri, Isı değişimi Yükleri, Su yükü)
 • - Stabilite analiz kombinasyonları ile yapı kombinasyonların tanımlanması,
 • - 3 boyutlu endüstriyel yapı modelinin oluşturulması,
 • - Yüklerin yapıya etki ettirilmesi,
 • - Analiz öncesi data kontrol ve tasarım standardının seçilmesi, (AISC-360/16)
 • - Analiz sonuçlarının yorumlanması ve Etabs ile çelik yapı tasarımı yapıldığında hangi parametrelerin kullanıcı tarafından kontrol edilmesi gerektiği bilgilerinin aktarılması,
 • - Göreli kat ötelemesi kontrolü, (∆ = 0.02*H/R)
 • - Rüzgar yüklerine göre düşey taşıyıcı elemanlarda deplasman kontrolü, (H/240)
 • - Çatı kirişlerinde Kar yükünden dolayı oluşan sehim kontrollerinin yapılması, (L/300),
 • - Kolon elemanların boyutlandırılması,
 • - Kiriş elemanların boyutlandırılması,
 • - Cephe düşey çapraz elemanların boyutlandırılması,
 • - Çatı yatay çapraz elemanların boyutlandırılması,
 • - Yapıda kullanılacak nihai kesitlerin belirlenmesi,

Etabs 2016 Eğitimi