TDY2018 Betonarme Binalarda Şekil Değiştirmeye Esaslı Tasarım/Değerlendirme

 • Modül 1
 • Modül 2
 • Modül 3

Bu modül teorik olarak betonarme yapı malzemelerinin ve bu malzemelerin oluşturduğu kesitlerin nonlineer davranışlarını anlamayı ve analiz etmeyi kapsamaktadır.

20 Saat (4x5)

Nonlineerite Kavramı, Malzeme Davranış Modelleri TDY2018

Beton ve Çelik Davranış Modelleri TDY2018

XTRACT ile 3D PMM, M-Curvature Analizleri TDY2018

Etkin Rijitlik Kavramı ve Analizi TDY2018

N-Curvature AkmaYüzeyi ile Moment-Curvature İlişkisi ve Analizi TDY2018

Plastik Mafsal (Hinge) Tipleri ve Davranışları TDY2018

Malzeme Bazlı Uzama Limitleri ve Mantığı TDY2018

Bu modül teorik olarak betonarme yapıların TDY2018 uyarınca belirtilen şekil değiştirmeye esaslı tasarım tiplerini anlamayı, bina tipine göre uygun analizi seçmeyi, bilgisayar ortamında analiz adımlarını ve sonuç yorumlayabilmeyi kapsamaktadır.

20 Saat (4x5)

SAP2000/ETABS ile TDY2018 uyarınca Kiriş/Kolon Plastik Hinge Oluşturma

SAP2000/ETABS ile TDY2018 uyarınca Kiriş/Kolon Fiber Hinge Oluşturma

TDY2018

Modların Yorumlanması, İtme ( Pushover ) Eğrisi ve Tepe Deplasman Talebi

TDY2018 uyarınca Time History için İvme Seçimi ve Ölçeklenmesi

TDY2018

SAP2000/ETABS ile TDY2018 uyarınca Pushover Metodu ile Örnek Çözüm

TDY2018

SAP200/ETABS ile TDY2018 uyarınca Time History Metodu ile Örnek Çözüm

 1. • Perform-3D programına giriş
 2. • Yapısal eleman çeşitleri
 3. • Çerçeve (çubuk) eleman modelleme teknikleri
 4. • Çelik ve betonarme çubuk elemanların modellenmesi
 5. • Perde eleman modelleme teknikleri, döşeme modelleme
 6. • Perform-3D’de model oluşturma ve Sap2000 Programından aktarım
 7. • Elemanların gruplanması ve model oluşturmanın püf noktaları
 8. • Yapısal elemanların lineer ve non-lineer olarak tanımlanması
 9. • Doğrusal olmayan malzeme modelleri
 10. • Statik ve Dinamik Analiz & Modal Analiz
 11. • Statik İtme Analizi (Pushover)
 12. • Zaman Tanım Alanında Doğrusal olmayan analiz
 13. • Perdeli + Çerçeveli Bir Betonarme Yapının Modellenmesi
 14. • Yapı kesitlerinin oluşturulması
 15. • Kat ötelemelerinin tanımlanması
 16. • Deformation Gage Tanımlanması
 17. • Eleman ve yapı performansı değerlendirmesi
 18. • Analiz sonuçlarının genel değerlendirmesi

TDY2018